بازدید از قفس های پروورش ماهی در داخل آب دریا شرکت گوموش دوغا

 شرکت گوموش دوغا یکی از بزرگترین شرکتها در صنعت تولید و پرورش انواع ماهیهای گرمایی در داخل قفس می باشد که باحضور و بازدید از این شرکت و نحوه ی فعالیت آنها لزوم همکاریهای دو جانبه بین دو شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

ادامه مطلب

بازدید از مراکز مختلف پرورش قزل آلا توسط آقای پروفسور باشاران

 با حضور آقای پروفسور باشاران به همراه مدیر عامل شرکت فروزان فام فجر جناب آقای دکتر پورآقا و رئیس کل شیلات استان جناب آقای مهندس صمدزاده از تعدادی از مراکز پرورش قزل آلای استان بازدید ودر مورد نحوه ی افزایش تولید در مترمکعب آب بحث و گفتگو گردید.

ادامه مطلب