حضور در نمایشگاه Future fish Eurasia '16 ترکیه

 با توجه به اینکه کشور ترکیه یکی از بزرگترین قطبهای صنعتی و تولیدی در زمینه پرورش آبزیان منطقه می باشد. لزوم حضور در این نمایشگاه توسط شرکت احساس میگردید.

شرکت فروزان فام فجر به همراه مدیر عامل شرکت Sunpring و شریک تجاری ترکیه ای خود جناب آقای پرفسور فاتیح باشاران در این نمایشگاه شرکت کرده ودر زمینه تولید وپرورش انواع ماهیهای گرمابی وسردآبی از جمله قزل آلا ، سی بریم، سی بس با کارخانجات وتولید کنندگان مختلف به بحث وگفتگو نشست .