شرکت در نمایشگاه بین المللی Agro 2015 تهران

 یکی از بزرگترین و مهم ترین نمایشگاه های کشور نمایشگاه Agro در ایران می باشد که برای معرفی محصولات ودستگاه آلات شرکت هایی که در زمینه کشاورزی ودامپروری فعالیت دارند هرساله در شهر تهران برگزار میگردد. شرکت فروزان فام فجر با حضور در این نمایشگاه تمامی خطوط تولید خوراک اکسترود پرندگان وسگ وگربه را به عموم معرفی کرده وبا مزرعه داران و شرکتهای مهم و بزرگ تولید در این صنعت به مشاوره و گفتگو پرداخت .

حضور در این نمایشگاه باعث همکاری و آشنائی با شرکت های بزرگ تامین کننده ماشین آلات از جمله شرکت گرما الکتریک آسیاب و خزر الکتریک و .... گردید.