بازدید از هچری لارو گیری و پرورش بچه ماهی شرکت گون گور ترکیه (Gun gur)

 شرکت گون گور ترکیه یکی از بزرگترین مراکز و بروز ترین مراکز پرورش بچه ماهی و لاروگیری می باشد که در نزدیکی شهر ازمیر ترکیه واقع گشته است . این شرکت با تولید سالانه 70 میلیون عدد بچه ماهی یکی از بزرگترین مراکز در این صنعت می باشد.با حضور در این مرکز انواع تکنولوژی های روز و فیلتراسیون های مختلف برای افزایش تولید و افزایش کیفیت آب مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.