جلسه دیدار و گفتگو با پروفسورباشاران در محل شرکت فروزان فام فجر

 با حضور جناب آقای صمدزاده رئیس کل شیلات استان و آقای پروفسور فاتیح باشاران در محل شرکت فروزان فام فجر در مورد امکان سنجی و چگونگی افزایش کیفیت و کمیت تولید،کاهش استرس ،افزایش تولید در مکعب آب و لزوم استفاده از فیلتراسیون های مختلف در مراکز پرورش ماهی قزل آلا جلسه ای تشکیل ودر همه موارد بحث و گفتگو گردید.