حضور در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی وشکلات ایران

شرکت فروزان فام فجر با حضور در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی وشکلات ایران گامی موثر در آشنائی هموطنان عزیز با تولیدات اکستروژنی در کشور عزیزمان ایران برداشت