چرا اکسترودر؟

شما غواصی را در نظر بگیرید که قصد رفتن به عمق صد متری دریا را دارد ابتدا به عمق چهار متری رفته وآنجا صبر می کند یا بدن نسبت به فشار آنجا عادت نماید سپس بیشتر و سپس صبر برای بالا آمدن از آب نیز همین پروسه تکرار می شود چون اگر یکباره از عمق صدمتری که دارای فشار آب زیادی است به سطح بیاید شدیدا با افت فشار روبرو شده و کلیه سلولهای بدن از هم می پاشد در هنگام پائین رفتن هم اگر به یکباره به عمق صد متری برود نیز با افزایش شدید فشار روبرو گردیده و سلولها چروکیده گشته و منجر به مرگ می گردد.

همچنین پوشیدن لباس غواصی نیز به منظور جلوگیری از این اتفاق است. حال با توجه به اطلاعات بالا در مورد مواد غذایی تصمیم گیری کنید.دستگاه اکسترودر دستگاهی است که مواد را به یکباره تحت فشار بسیار زیادی قرار داده وسپس با خروج از سوراخ یا سوراخهای Die(قالب) با افت شدید فشار روبرو شده و ساختار سلولی آن پاشیده می گردد . کلیه مواد مغذی داخل سلولی که در بدن قابل جذب نمی باشد با دگرگونی و از بین رفتن غشای سلولی به بیرون ریخته و قابل جذب برای انسان می گردند. بدین سبب خوردن خوراک اکسترود شده دروعده ی صبحانه با جذب بیشتر و بهتر مواد باعث آزاد سازی بیشتر انرژی در بدن می شود. خوراک اکسترود شده که برای صبحانه استفاده می گردد انواع کورن فلکسها می باشند. استفاده از اکسترودر در تولید خوراک دام و طیور و آبزیان نیز بسیار مهم می باشند. در تولید خوراک دام در صنعت بیشتر از دستگاه پلت میلر استفاده می گردد و چون مقرون به صرفه تر بوده و همچنین به علت دراز بودن روده در دام مقدار زیادی از مواد مغذی خوراک جذب می گردد.ولی در مورد تولید خوراک برای سگ و گربه بهتر مورد استفاده از خوراک اکسترود شده می باشد چون استریل بوده جذب بیشتری دارد . در مورد تولید خوراک برای طیور نیز به علت جذب بیشتر مواد مغذی خوراک اکسترود شده بهترین گزینه می باشد. در مورد تغذیه ی آبزیان به علت کوتاه بودن روده بهترین گزینه تولید خوراک اکسترود می باشد به علت اینکه در کوتاه ترین سطح جذب روده بیشترین مواد جذب بدن ماهی می گردد. شرکت فروزان فام فجر قادر به ارائهی انواع خطوط تولید برای تولید خوراک آبزیان و خوراک سگ و گربه و خوراک طیور می باشد.

انواع خطوط تولید ارائه شده توسط شرکت فروزان فام فجر