تفاوتها ومزایای خوراک اکسترود نسبت به پلت

1. هضم وجذب بهتر

2. تفاوت شکل ظاهری با قا بلیت تولید به هر شکل و سایز

3. پایین آوردن FCR

4. سلامت بیشتر واسترلیزه بودن خوراک

5. امنیت کاری بیشتر

6. درصد ریسک کمتر

توضیحات

1. هضم و جذب بهتر :

با توجه به اینکه خوراک تولید شده با این روش اکسترود گردیده است ، یعنی با دگرگو نی دیواره سلولی کلیه مواد مغذی داخل سلولی خارج گردیده میزان جذب این مواد به خصوص در مورد آبزیان و PET به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می کند. همچنین به علت تخلخل و بافت دار بودن این نوع خوراک سطح تماس بیشتری با سلولهای دیواره روده داشته و هضم و جذب بیشتری صورت می گیرد .

2. تفاوت شکل ظاهری با قابلیت تولید به هر شکل:

با توجه به اینکه در حین پرورش آبزیان به خوراکی با اندازه های متفاوت برای سنین متفاوت نیاز است . با این نوع دستگاه می توان فقط با عوض کردن یک قالب کوچک به تولیدی با اندازه های متفاوت رسید . همچنین برای تولید خوراک PET یا حیوانات خانگی شکل ظاهری خوراک نیز اهمیت دارد که می توان بااین نوع پروسه تولید به شکل های مختلفی دست یافت که اینکاربا استفاده از پروسه پلت به علت هزینه بسیار بالا و وقت گیر بودن امکان پذیر نمی باشد .

3. پایین آوردن FCR (Food change Ratio ) :

به میزان تبدیل خوراک خورده شده توسط دام به گوشت را FCR یا ضریب تبدیل می گویند : مثلا در مورد آبزیان هرکیلو گرم خوراک خورده شده توسط ماهی یا هر آبزی دیگری پس از جذب به چند گرم گوشت تبدیل می گردد . FCR = food intake(kg) به طور مثال ماهی 2 کیلو گرم در یک دوره غذا خورده و 8/1 کیلو گرم پروار گردیده است . پس FCR این نوع خوراک برابر است با FCR = 2 = 1/1 هرچه FCR یک غذا پا یینتر باشد یعنی میزان جذب غذای خورده شده توسط آبزی بالاتر بوده است . این میزان در غذای تولید شده توسط دستگاه اکسترودر به میزان قابل توجهی افزایش می یابد که منجر به کاهش مشخصه FCR می گردد .

4.سلامت بیشتر واسترلیزه بودن خوراک

به علت تولید این نوع خوراک تحت دما بالا وفشار بالا این نوع خوراک از نظر سلامتی در سطح بالایی قرار دارد . هنگام تولید خوراک اکسترود ابتدا پخت غذا توسط بخار در دستگاه کاندیشنر متصل به دستگاه اکسترودر صورت می گیرد . که میزان قابل توجهی از میکرو ارگانیسم ها توسط دمای بالای بخار از بین می روند . سپس مواد وارد دستگاه اکسترودر گردیده تحت دما و فشار بسیار بالا قرار می گیرند که در این حالت حتی اسپور باکتری نیز از بین می رود .

5. امنیت کاری بیشتر:

با توجه به تفاسیر قبل تولید غذای اکسترودر هم به لحاظ ماندگاری و هم به لحاظ بازارفروش در ضمن به لحاظ سلامت بیشتر دارای امنیت کاری بیشتر نسبت به خوراک پلت می باشد .

6. درصد ریسک کمتر :

تولید خوراک اکسترود شده نسبت به پلت از لحاظ اقتصادی دارای در صد ریسک کمتری می باشد . در کل با توجه به توضیحات فوق تولید غذای اکسترود شده نسبت به غذای پلت با داشتن پروسه تولید پیچیده تر و ماندگاری بیشتر دارای صرفه اقتصادی بیشتر و دارای امنیت کاری بالاتری می باشد .