تاثیرات اکستروژن های دو مارپیچ بر روی ویژگی های فیزیکی فیبرهای رژیمی و اجزاء دیگر دانه گندم کامل و سبوس گندم و روی کیفیت پخت سبوس گندم

چکیده :

تاثیرات  اکستروژن دو مار پیچه در 3 سرعت مارپیچ متفاوت بر روی ویژگی های فیزیکی گندم کامل و سبوس گندم مورد ارزیابی قرار گرفته است . هم چنین مطالعه ای نشان داد که چگونه موفقیت های مختلف فرایند اکستروژن روی عملکرد سبوس گندم در نان با گندم کامل تاثیر می گذارد .

افزایش شدید فیبرهای محلول ، در سبوس گندم اکسترود شده ،با بالاترین سرعت اکستروژن رخ می دهد . حساسیت پروتیین ها در محصولات اکسترود شده کاهش می یابد .

پخت اکستروژن یک پروسه ضروری برای مواد غذایی دارای نشا سته و مرطوب یا غذاهای پروتئیین دار و یسکوز ، و خمیری که بعد از قالب گیری پخته می شوند ، است .

بعضی از نتایج پخت در طول پروسه اکستروژن ، ژلاتینه شدن نشاسته ، دناتوره شدن پروتئیین ها ، غیر فعال شدن آنزیم هایی که در طول نگهداری باعث فساد غذا می شوند و هم چنین کاهش بار میکروبی در محصول نهایی می گردد.

فرایند اکستروژن نسبت به مابقی فرایند های گرمایی ، که ماده در معرض نیروی مکانیکی شدیدی قرار می گیرد ، منحصر به فرد است . نیروی برشی اکسترودر قادر است باند های کو والانسی بیو یلیمیر ها را تجزیه کند .

اگر چه فشار زیاد ، دمای زیاد و نیروی برشی مکانیکی در طول فرایند ، باعث تغییرات شدید فیزیکی و شیمایی در محصول اکسترود شده می گردد ولی این تغییرات بطور کامل مشخص نشده اند . هدف این مقاله ، ارزیابی تاثیرات اکستروژن در 3 سرعت مختلف مار پیچ بر روی ویژگی های فیزیکی دانه کامل گندم و سبوس گندم است . هم چنین  مطالعه ای به منظور نشان دادن موقعیت های مختلف فرایند اکسترروژن که می تواند روی سبوس گندم در نان با گندم کامل تاثیر بگذارد .

دانلود متن کامل مقاله

برچسب ها: خط تولید غذای ماهی, خوراک آبزیان, سبوس گندم, اکسترودر دوماردون, اکستروژن, اکسترودر