شرکتهای در حال همکاری

شرکت فروزان فام فجر با شرکتهای متعددی همکاری دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

1- شرکت امریچی AMC(Americhi در مورد انواع ماشین آلات و دستگاههای مواد غذایی مانند ناگت و همبرگر و ماشین آلات تولید غذای حیوانات

2- شرکت سان پرینگ SunPring در مورد انواع ماشین آلات و دستگاههای تولید اسنک و غذای حیوانات

3- شرکت امپریا ترید Imperia Trade روسیه

4-شرکت ماوی پروتئین ترکیه

5-شرکت گرما الکتریک

6-شرکت نیرو سهند تبریز

7-شرکت LLC Cargo