شریک تجاری شرکت ماوی پروتئین ترکیه

شریک تجاری شرکت ماوی پروتئین ترکیه

شرکت ماوی پروتئین ترکیه شریک تجاری شرکت فروزان فام فجر می باشد که در حوزه تولید انواع خوراک آبزیان وراه اندازی انواع سیستم های باز وبسته پرورش آبزیان اعم از پرورش غذای زنده فیتوپلانگتون وزئوپلانگتون (آرتیما ، روتیفر) ، پرورش ماهیهای مادر ، راه اندازی سیستم های هچری وپرورش بچه ماهی داخل تانکر و استخر یا پرورش انواع ماهی در سیستم های باز و بسته داخل تانکر یا دریا فعالیت می نماید.این شرکت به مدیریت عامل پرفسور فاتیح باشاران فعالیت خود را در سال 2008 در این حوزه آغاز نموده وبه عنوان یکی از بزرگترین آنالیزور مشاور شرکت های مهم وبزرگ پرورش آبزیان ترکیه به حساب می آید.قرارداد این شرکت با شرکت فروزان فام فجر در سال 2013 صورت گرفته وهمکاری دو جانبه بین این دو شرکت در حوزه فروش انواع ماهی ، راه اندازی سیستم های پرورش آبزیان وتولید غذای ماهی آغاز گردید.